ZESPOŁY TANECZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
  • Zajęcia taneczne w SP 42 przy ul.Balkonowej 4
  1. Tazaro Mini - dzieci kl.0-I. Poniedziałki i Środy g.15.45 - 16.30  
  2. Tazaro Kids - zespół dla dzieci kl. I-II. Poniedziałki i Środy g.16.40 - 17.25
  3. Tazarek - zespół. Poniedziałki i Środy g.17.30 - 18.30
  4. Tazaro School - zespół. Poniedziałki i środy g.18.30 - 19.30
  5. Tazarox - zespół. Wtorki i Czwartki g.17.30 - 18.30
  6. Tazaro Junior - zespół. Wtorki i Czwartki g.18.30 - 19.30
  7. Tazaro - zespół. Wtorki i Czwartki g.19.30 - 20.30
 • Akrobatyka  w SP 42 przy ul.Balkonowej 4                    

Środa – godz.: 15.45 - 16.30: dzieci kl.0-2

              godz.: 16.30 - 17.30: dzieci kl.3-5
              godz.: 17.30 - 18.30: kl.5-7       

            
 • Zajęcia taneczne w SP 298 przy ul.Krakusa 2
 • Tazaro Team  - dzieci kl. 1-3. Poniedziałki i środy g.16.50 - 17.50  


Zapisy przed każdymi zajęciami

Składka członkowska 100zł/m-c (90zł/os. dla rodzeństw) – taniec

50 zł/m-c – akrobatyka

Składkę członkowską wpłacamy do 10-tego każdego miesiąca na konto Klubu TAZARO

35 1020 1042 0000 8002 0422 3624
tytułem: Składka członkowska m-c ..., Imię i Nazwisko uczestnika


prev next